woensdag, november 25, 2020

De Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland is van start gegaan met RaboClubSupport. Hiermee investeren ze als coöperatieve bank een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stelt dit jaar € 125.000,- beschikbaar.