dinsdag, oktober 20, 2020
Corona actueel maandag 19 oktober 2020
Staphorst e.o.

Laten we samen hard werken om het virus tegen te gaan. Laten we samen hard werken om ervoor te zorgen dat de besmettingen omlaaggaan, zodat horeca ondernemers zo snel mogelijk weer open kunnen.Denk dus na en spreek elkaar aan als je hoort over informele feestjes. Help elkaar zodat we zo snel mogelijk weer kunnen genieten van echte feestjes. De reguliere zorg wordt meer afgeschaald, ouderen worden ook in onze regio meer besmet: laten we in onze regio elkaar beschermen!

Voorzorg en zorg rondom corona
Staphorst e.o.

Wegens de snelle verspreiding van het coronavirus is Stichting Welzijn Staphorst genoodzaakt om uit voorzorg een aantal maatregelen te treffen voor de gezondheid van het team, vrijwilligers en deelnemers.

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
Staphorst e.o.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Corona actueel woensdag 7 oktober 2020
Staphorst e.o.

Er zijn nieuwe maatregelen, die landelijk opgelegd zijn. Dit is goed; nu hebben we de neuzen weer dezelfde kant op. Het aantal bevestigde besmettingen in IJsselland is hoger dan tijdens de piek in de eerste golf. We zien dat helaas ook ouderen vaker besmet worden. Zorgen zijn er vooral voor de informele horeca: keten, bedrijfs- en privéfeestjes. Laten we naar elkaar omkijken, op elkaar letten. Alleen samen krijgen we het virus onder controle.

Corona actueel vrijdag 16 oktober 2020
Staphorst e.o.

Laten we elkaar beschermen. Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen en daarom gaan wij nu over tot een gedeeltelijke lockdown. Alle maatregelen zijn genomen met één doel: het beperken van contactmomenten en reisbewegingen. Ontmoet elkaar dus zo min mogelijk, beperk de sociale contacten. De reguliere zorg wordt meer afgeschaald, ouderen worden ook in onze regio meer besmet: laten we in onze regio elkaar beschermen!

Corona actueel maandag 12 oktober 2020
Staphorst e.o.

De maatregelen werken alleen als we deze met elkaar opvolgen. Doe dit niet alleen voor jezelf maar juist ook voor andere mensen, want we zien de besmettingen in alle groepen te hard oplopen. Ook een vriendin, buurman of collega kan jou per ongeluk besmetten als je met teveel mensen te dicht op elkaar zit. Kijk dus naar elkaar om en let op elkaar. We kunnen alleen samen dit virus de kop indrukken.

Corona actueel maandag 5 oktober 2020
Staphorst e.o.

Er zijn nieuwe maatregelen, die landelijk opgelegd zijn. Dit is goed; nu hebben we de neuzen weer dezelfde kant op. Het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. Behalve besmettingen bij jongeren, zien we nu ook dat er steeds meer ouderen besmet raken. Voor de komende drie weken geldt de nieuwe noodverordening. Daarna wordt gekeken naar het effect van deze  maatregelen, en in hoeverre dit voldoende is. We moeten weer terug naar het gevoel van saamhorigheid, alleen samen krijgen we het virus onder controle.

Corona actueel woensdag 14 oktober 2020
Staphorst e.o.

Laten we elkaar beschermen. Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen en daarom gaan wij nu over tot een gedeeltelijke lockdown. Alle maatregelen zijn genomen met 1 doel: beperken contactmomenten en reisbewegingen. Ontmoet elkaar dus zo min mogelijk, beperk de sociale contacten. De reguliere zorg wordt meer afgeschaald, ouderen worden ook in onze regio meer besmet: laten we in onze regio elkaar beschermen!

Corona actueel vrijdag 9 oktober 2020
Staphorst e.o.

De maatregelen werken alleen als we deze met elkaar opvolgen. Doe dit niet alleen voor jezelf maar juist ook voor andere mensen, want we zien de besmettingen in alle groepen te hard oplopen. Ook een vriendin, buurman of collega kan jou per ongeluk besmetten als je met teveel mensen te dicht op elkaar zit. Kijk dus naar elkaar om en let op elkaar. We kunnen alleen samen dit virus de kop indrukken.

Corona actueel vrijdag 2 oktober 2020
Staphorst e.o.

De landelijke maatregelen zorgen dat we de neuzen weer dezelfde kant op hebben staan. Soms zijn de regels moeilijk en veroorzaken ze pijnlijke situaties, zoals bij huwelijken of in de culturele sector. De noodverordening geldt de komende weken. Als we ons allemaal weer flink aan de regels houden, hopen we dat er daarna weer meer ruimte komt.